Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Fredrik Kjelstrup ansvarig för 125 rekryteringar av ingenjörer inom bygg och anläggning! 2017-05-15

CFK rekryterar ny ingenjör: Byggprojektör till Epsilon 2017-05-12

Byggplaner för över 1000 miljarder planerade i Göteborg; behovet av rekrytering av ingenjörer är stort

Byggen för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren. Det framgår av en rapport som Sweco gjort för Business Region Göteborgs räkning.

I de tretton kommuner som ingår i Göteborgsregionen finns planer på bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor fram till 2035. Sannolikt ännu större belopp, enligt rapporten.

Det är långt mer än vad olika tidigare bedömningar landat på.

– Den höga investeringstakten skapar många möjligheter för regionens befolkning, näringslivet och tillväxten. Men vi såg ett stort behov av att skaffa en överblick och ett underlag för planering när så mycket ska genomföras parallellt, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

– I kartläggningen framkommer betydande risker för flaskhalsar och kompetensbrist inom både planering, bygg och anläggning. Det gäller också att Göteborgsregionens utveckling uppfattas så attraktiv att finansiella aktörer är beredda att satsa det kapital som behövs.

Sweco har samlat in underlag och data från ett stort antal aktörer inom bygg- och fastighetsbranscherna. Även en befolkningsprognos har tagits fram. Den ökade inflyttningen kan göra att regionens befolkning ökar med närmare en kvarts miljon människor – till 1,3 miljoner år 2035.

I rapporten finns ett särskilt kapitel om bostadsbyggandet i Göteborgsregionen. Fram till 2035 väntas Göteborgs stad få runt 150 000 nya invånare.
Byggnyheter