Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

CFK har åter igen lyckats rekrytera en topptalang inom bygg/fastighet 2017-12-12

CFK har lyckats med bedriften att rekrytera en av Jms topptalanger till rollen som fastighetsutvecklingschef på det anrika bolaget FO. P. och deras egenregi avdelning. Fredrik Kjelstrup är mycket glad och stolt över denna framgång och tror att Henric kommer att tillföra ett stort värde till företaget. Henric beskriver nedan sin syn på rekryteringen och vad denna innebar för honom.

 

”Eftersom jag trivdes bra och hade det bra på mitt före detta jobb, så var det Fredrik som fick mig till ett byte. Efter ett antal tidigare ”försök” av Fredrik att hitta ny arbetsgivare så kom till slut chansen upp som projektchef på FO Peterson, och då kändes den klockren. Under processens gång lyssnade Fredrik och gav sin syn på saken, vilket var som ett värdefullt bollplank.

Det ska bli oerhört spännande att hoppa på denna roll, att få se ett annat företag, en ny roll med utökat ansvar men ändå få arbeta med projektutveckling var parametrar som gjorde denna tjänst attraktiv. Hoppas på att få utveckla mig själv, men även minst lika mycket att få utveckla gruppen som jag kommer att arbeta med”

Henric Wahlström, tillträdande Projektchef, FO. P.

Energilyft för framtida byggnader

Kraven på bygg- och fastighetsbranschen ökar och alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader i Sverige senast 2021, enligt Boverket.

Atrium Ljungberg vill vara med och bidra till att nå energimålen och kallar därför delar av sin driftsorganisation till ett Energilyftet-seminarium på torsdagen. Förhoppningen är att samtliga av bolagets fastigheter ska nå energimålet fram till 2021.

– Mellan 2014–2021 ska energianvändningen per kvadratmeter minska med 20 procent och år 2021 ska andelen gröna hyreskontrakt uppgå till 50 procent av kontrakterad hyra, säger Mattias Celinder, affärsområdeschef fastighet på Atrium Ljungberg, till Fastighetsnytt.

Han säger att bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning och har en stor klimatpåverkan. Det är en viktig anledning till varför alla aktörer i branschen behöver känna till de satta kraven, enligt seminarieledaren Mari-Liis Maripuu, projektledare på CIT Energy Management.

– Det är bra att företag satsar på att höja kompetensen inom lågenergibyggandet. Att göra som Atrium Ljungberg där alla är med i processen och får samma grundförutsättningar är viktigt för att lyckas nå målen, säger hon till Fastighetsnytt.

Energilyftet är en kompetenssatsning som har tagits fram av Energimyndigheten tillsammans med Boverket, branschorganisationer och andra samarbetspartners som genom seminarier och webbutbildningar riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.

– De behöver veta hur deras arbete påverkar resultatet av byggnadens energiprestanda och hur de kan bidra till att uppnå energi- och klimatmålen.

Fastighetsnytt

CFK rekryterar fastighetsutvecklingschef 2017-11-23