Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

CFK rekryterar ingenjör: Platschef till FO Peterson 2017-06-07

CFK rekryterar ny ingenjör: projektledare/projektchef till projektutvecklande fastighetsbolag 2017-05-23

Nytt landmärke byggs i Göteborg

När nästa decennium inleds kan göteborgarna se fram emot ett nytt landmärke som binder samman staden över Göta älv. År 2020 står nämligen första etappen av Hisingsbron klar, en förbindelse som ersätter nuvarande Götaälvbron. Efter ett knappt år av förberedande arbeten kan projektet nu gå in i en skarp byggfas.

Götaälvbron är idag tillsammans med den sydligare belägna Älvsborgsbrons en av de viktigaste broförbindelserna till Hisingen, en befolkningsrik ö med cirka 150 000 invånare som också har en mängd viktiga arbetsplatsområden för hela Göteborgsregionen, däribland Volvo och Göteborgs Hamn. Götaälvbron är den citynära bron av de två broarna, belägen nära stadens centralstation och den används av en mängd trafikslag, bil, buss och spårväg, men även cyklister och gående nyttjar älvförbindelsen flitigt för att ta sig till och från Hisingen.

Gammal trotjänare har gjort sitt

Götaälvbron har varit stadens trotjänare sedan 1939 och stålbron börjar med ålderns rätt bli uttjänt. Enligt expertisen är stålmaterialet utmattat och sprött och det är inte heller tekniskt möjligt att restaurera den till fullgott skick. Göteborg behöver alltså en ny förbindelse som ersätter Götaälvbron och beslutet att bygga den nya bron, döpt till Hisingsbron, togs i Göteborgs kommunfullmäktige hösten 2014.

Ger förutsättningar för stadsutveckling

Hisingsbron innebär en bro över Göta älv i Stadstjänaregatans förlängning med dubbelriktad gång- och cykelbana på båda sidor samt ett kollektivtrafikfält med två körfält i vardera riktning. Målsättningen för en ny älvförbindelse är att bidra till att staden utvecklas på båda sidor om Göta Älv genom att knyta samman stadsdelarna på norra och södra älvstranden. Bron ska ge plats för fler bostäder, arbetsplatser, gröna stråk, restauranger och caféer i både Centralenområdet och vid norra fästet mellan Frihamnen och Ringön. I framtiden kommer Hisingsbron att bli Göteborgs centrala mittpunkt i ett centrum som har vuxit över älven.

Joint venture-bolag bygger

Arpeggio, det vinnande förslaget i designtävlingen av bron, konstruerades av ett team bestående av Dissing+Weitling Architecture, Leonhardt, Andrä und Partner, Ljusarkitektur samt ELU. Cowi har gjort förförfrågningsunderlaget och tagit fram bygghandlingar.

I september 2016 skrev huvudentreprenören Skanska, i joint venture med MT Højgaard, ett avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv. Kontraktet är totalt värt 2 miljarder kronor. Skanskas andel uppgår till 70 procent, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor. Projektet är en totalentreprenad och bron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Utöver själva bron omfattar projektet även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939. MT Højgaard svarar för stålarbetena inklusive mekanik.

Grundläggningsarbeten pågår
Under 2016 har projektet tagit ordentlig fart. Förutom tecknande av entreprenörskontrakt har gräv- och schaktarbetena satt igång vid bland annat Lilla Bommen och Gullbergsvass.

– Vi har sedan våren 2016 hållit på med förberedande arbeten, som bland annat innefattar kabel- och ledningsomläggningar och det är något vi gör fortfarande, säger Anna Ihrén, projektkommunikatör för Hisingsbron på Trafikkontoret, Göteborgs stad.
– Parallellt med detta har huvudentreprenören, konsortiet Skanska- MT Højgaard inlett sitt byggnationsarbete och bolaget etablerade i mitten av november 2016 ett projektkontor i Frihamnen i Göteborg, Kajskjul 107. De har även påbörjat förberedande arbeten vid vattnet, där de river gamla ledverk. Här har de även börjat påla för stöd 19 på Norra älvstranden vid Ringöområdet. De ska nu börja riva Stadstjänarebron bron på södra sidan för att här sedan kunna bygga en ny bro som en del av Hisingsbron.