Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

CFK rekryterar fastighetsutvecklingschef 2017-11-23

CFK rekryterar projekledare/chef till Göteborg stad 2017-11-10

CFK rekryterar ny ingenjör; uppdragsansvarig/handläggande till VBK 2017-10-04