Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

CFK har återigen fullbordat en rekrytering i toppklass inom bygg-fastighet 2018-02-15

Vi lyckades rekrytera ny Vd-tjänst till Skeppsviken Bygg och Fastighet på 2-3 veckor, den snabbaste executive search tjänsten i modern tid intygar inblandade parter.

Den nya topptalangen är Mathias Irvemo som närmast kommer från Tage och Söner i roll som avdelningschef.  Mathias ”Jag var så imponerad att Fredrik kunde ta fram en VVD-tjänst så snabbt och att hela rekryteringsprocessen var så smidig, det kunde inte bli bättre än så här, jag är otroligt glad och tacksam, i och med Fredriks breda kontaktnät har jag dessutom blivit delägare i ett framstående bygg/fastighetsrelaterat bolag och får verkligen bästa möjliga förutsättningar att bygga upp bolaget tillsammans med övriga nyckelpersoner”.

Mathias har på rekordkort tid anställt flertalet tjänstemän och visat sig vara en mycket engagerad och viktig tillgång för bolaget. Koncernchef Martin Larsson säger ”I vår entreprenadverksamhet tillför han mycket med sin mer sociala och öppna ledarstil. Han är på så vis ett mycket bra komplement till vår VD. I sin roll som VVD är förstås ambitionen att utöka ansvarsområdena i den mer övergripande ledningen och styrningen av bolaget”

 

 

 

CFK söker efter Projektchef åt Stena Fastigheter 2018-01-30

Göteborg kan få nytt hotell i anrik stadsdel

Gamlestaden i Göteborg ska under de kommande åren genomgå stor förvandling. I och med utvecklingen planeras det för ett nytt hotell på tio våningar. Försäljningen av byggrätten för hotellet, som riktar sig till intresserade byggaktörer, har nu lagts ut på Göteborgs stads hemsida.

Det nya hotellet kommer att bli granne medresecentrum och kontor som nu byggs vid Gamlestads torg och kommer att stå klart 2018.

Stefan Gadd är presschef på Göteborg & Co, som har till uppgift att ha koll på besöksnäringen och dess utveckling.

-Det finns ett stort behov av hotellrum i Göteborg. Under tiden januari till oktober hade vi en genomsnittlig beläggning på nästan 70 procent, vilket är bättre än både Stockholm och Malmö. Det betyder att det i praktiken är fullbelagt till stora delar, eftersom beläggningen varierar över veckans dagar, säger Stefan Gadd.

Hans bedömning av situationen för hotellnäringen delas av Business Region Göteborg.

-Gamlestaden är ett mycket intressant och strategiskt läge för etableringar. Området har stor potential med närheten till city och goda kommunikationer. Vi bedömer att marknaden för nya hotelletableringar är god, säger Andreas Göthberg vid Business Region Göteborgs etableringsavdelning.

Det kommer att byggas mycket nytt i Gamlestaden men lika viktigt i framtidsplanerna är det att ta tillvara det som redan finns. SKF:s tidigare verkstäder kommer exempelvis att omvandlas till ”Nya Kulan”, där bland annat ett handelscentrum ingår.

Byggnyheter