Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

BI satsar 50 miljoner på säkerhet

Enligt en färsk undersökning från Luleå tekniska universitet minskade olycksfallsfrekvensen inom bygg med 3 procent jämfört med 2011. Men varje olycka är en för mycket. Nu satsar Sveriges Byggindustrier 50 miljoner kronor under en femårsperiod för att göra arbetsplatserna säkrare.

Antalet registrerade arbetsplatsolyckor inom bygg år 2012 uppgick till 1 923 (av totalt 29 071 i alla näringar) Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Skador från verktyg och redskap dominerar olycksstatistiken och utgjorde 20 procent av de registrerade olyckorna. Fall från hög höjd samt rasolyckor låg bakom ungefär 12 procent av olyckorna. Det är oroväckande att antalet fallolyckor har ökat tillsammans med antalet maskinolyckor.

För branschorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) är säkerheten ett prioriterat område. Därför satsas nu 50 miljoner kronor under en femårsperiod i ett särskilt riktat projekt ”En säker arbetsplats”. Projektet ska bland annat hjälpa mindre företag efterfrågar stöd och rådgivning för att jobba bättre med säkerhetsfrågor.

Vad har ingenjörerna för profil som Cfk Konsult söker nya möjligheter åt?

Det är en blandning av ingenjörer och olika profiler som söker sig till oss. Den största delen är bygg och projektledare, detta området jobbar vi mest med.
Projektutveckling är också på uppgång, vi ser att denna biten blir mer och mer populär. Den andra delen gäller entreprenörer, el/tele och byggnadskonstruktion, vi har också börjat jobba internationellt vilket är roligt.

Det som är den gemensamma nämnaren för de ingenjörer som söker sig till oss är att de vill att vi söker jobb åt dem på deras villkor, vi ser till vad individen vill ha för utveckling och ordnar detta genom våra kontakter, detta är anledningen till varför vår jobbsökarmodell är framgångsrik.

Fredrik Kjelstrup
Rekryteringskonsult
Cfk Konsult

Intresset för Cfk Konsults tjänster ökar dramatiskt.

Ingenjörer inom bygg- och anläggning har förstått värdet av att ha en professionell jobbsökare som sätter individens önskemål först när det kommer till rekrytering.
Kollegor och vänner i branschen hör av sig till oss på rekommendation då de ofta känner någon som vi hjälpt till nytt jobb, anonymiteten som vi erbjuder ingenjörerna är också en viktig del i arbetet.

På Kundsidan så har uppåt 40 företag och organisationer tecknat ramavtal med Cfk Konsult i Göteborgsregionen så intresset fortsätter att växa…