Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Vad har ingenjörerna för profil som Cfk Konsult söker nya möjligheter åt?

Det är en blandning av ingenjörer och olika profiler som söker sig till oss. Den största delen är bygg och projektledare, detta området jobbar vi mest med.
Projektutveckling är också på uppgång, vi ser att denna biten blir mer och mer populär. Den andra delen gäller entreprenörer, el/tele och byggnadskonstruktion, vi har också börjat jobba internationellt vilket är roligt.

Det som är den gemensamma nämnaren för de ingenjörer som söker sig till oss är att de vill att vi söker jobb åt dem på deras villkor, vi ser till vad individen vill ha för utveckling och ordnar detta genom våra kontakter, detta är anledningen till varför vår jobbsökarmodell är framgångsrik.

Fredrik Kjelstrup
Rekryteringskonsult
Cfk Konsult

Intresset för Cfk Konsults tjänster ökar dramatiskt.

Ingenjörer inom bygg- och anläggning har förstått värdet av att ha en professionell jobbsökare som sätter individens önskemål först när det kommer till rekrytering.
Kollegor och vänner i branschen hör av sig till oss på rekommendation då de ofta känner någon som vi hjälpt till nytt jobb, anonymiteten som vi erbjuder ingenjörerna är också en viktig del i arbetet.

På Kundsidan så har uppåt 40 företag och organisationer tecknat ramavtal med Cfk Konsult i Göteborgsregionen så intresset fortsätter att växa…