Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Arpeggio är nya Hisingsbron och det nya inom anläggning och infrastruktur i Göteborg

Tävlingen avgjord

En enig jury har utsett Arpeggio till vinnare i designtävlingen för nya Hisingsbron.

Bakom vinnande förslaget Arpeggio står danska Dissing+Weitling med svenska ELU och Ljusarkitektur, tyska Lenonhardt Andrä und Partner, svenska Tenjin Visual.

Nya Hisingsbron skall stå minst 120 år och skall binda samman göteborgarna, en bro som skal vara ett landmärke och en symbol för Göteborg och stadens framtid.

De tävlande lagen har få begränsningar: bron skall vara tolv meter hög, 30 meter bred, öppningsbar, rymma en farled för fartygstrafiken och skall kunna anslutas till av- och påfarter i Gullbergsvass och på Ringön.

Dessutom får den inte kosta mer än en miljard kronor.

Hisingsbron skall vara klar för invigning 2020.

Byggnyheter

Fortsatt brist på vvs-montörer när det skall rekryteras

Ökad efterfrågan närmaste åren

Det finns för få erfarna vvs-montörer i landet. Det visar dagens rapport – Arbetskraftsbarometern 2013 – från Statistiska centralbyrån (SCB).

Vvs-montörerna sticker ut. Bara för en yrkesgrupp – ingenjörsutbildning i byggnadsteknik – är efterfrågan större bland alla teknikyrken. Det har varit brist på folk som gått någon form av vvs-utbildning i flera år och den trenden ser ut att fortsätta. Det finns alltså för få idag, men även på längre sikt – tre år – så spår SCB att det kommer att saknas yrkeserfarna montörer. De tror till och med att efterfrågan kommer att öka ytterligare jämfört med idag. När det gäller nyutexaminerade montören ser det lite annorlunda ut. Där råder det i princip balans mellan tillgång och efterfrågan.

Ökad efterfråga även på byggnadsarbetare

SCB lägger i arbetskraftsbarometern ihop flera yrkesgrupper som gått någon form av byggutbildning. Den klart största gruppen är träarbetare, men där ingår till exempel även murare och målare. I dagsläget finns det en viss brist på rutinerat yrkesfolk som gått en byggutbildning och den trenden ser ut att fortsätta. För de som kommer direkt från skolan och inte har någon erfarenhet ser det sämre ut.

Miljarder rullar i byggbranschen

Här finns byggjobben 2014

Nästa år börjar pengarna rulla i byggbranschen. Miljarder investeras i bostäder, sjukhus, butiker och vägar landet runt. Det visar vår unika kartläggning.

Under våren 2013 steg bostadsbyggandet, men totalt sett minskar ändå bygginvesteringarna i år jämfört med föregående år. Men under 2014 finns det ljuspunkter för byggbranschen, eftersom både bostads- och lokalbyggandet ökar. Det visar Sveriges Byggindustriers, BI, senaste prognos.

Större medvetenhet

– Bostadsköparna har fått större förtroende och bokat sig för nyproducerade bostäder. Det finns en större medvetenhet att bygga fler bostäder och kommunala bostadsbolag har börjat bygga hyresrätter, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Byggnadsarbetaren