Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Populärt att bygga om vindar till bostäder i byggbranschen

Ny undersökning från Fastighetsägarna

En del av bostadsbristen skulle kunna lösas genom att bygga om vindar till bostäder. Bland de företag som tillfrågats i en ny undersökning från Fastighetsägarna skulle tusentals bostäder kunna skapas.

I Sverige är suget efter fler bostäder stort. Enligt uppgifter från Boverket råder det en brist på hyresrätter i 85 procent av Sveriges alla kommuner. Boverket uppskattar i en rapport från 2013 att 90 procent av bostadsbristen skulle kunna lösas om befintliga bostäder och lokaler utnyttjades optimalt. En del av en sådan lösning skulle till exempel kunna vara att tillåta att vindar byggs om till bostäder.

För att ta reda på om vilken potential som gömmer sig på landets vindar lät Fastighetsägarna GFR genomföra en enkätundersökning bland sina medlemmar. Över 70 procent av de tillfrågade fastighetsföretagen bedömer att de har outnyttjade kvadratmetrar på vinden och i andra utrymmen. De uppger också att tillgänglighetskrav och kommunala särkrav är de största hindren för att det inte skapas fler lägenheter idag.

– Det finns en stor vilja hos fastighetsföretagen att bygga om vindar till bostäder. Vi har endast frågat ett urval så sannolikt är potentialen betydligt större än undersökningen visar, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR.

88 procent av fastighetsföretagen bedömer att det skulle vara en god investering att skapa fler lägenheter på vinden. Framförallt är det mindre lägenheter, med ett eller två rum, som kan skapas. Drygt 90 procent av de tillfrågade är positiva till att börja bygga om, om förutsättningarna fanns.

Trots att det nu ligger ett lagförslag på att lätta på tillgänglighetskraven är detta ett av de hinder som bedöms som allra störst. Tillsammans med kommunala särkrav, bullerkrav och hissrelaterade kostnader sätter de käppar i hjulet för utvecklingen.

– Lagförslaget är i rätt riktning, men vi uppmanar regeringen till fortsatta reformer på det här området. Vår undersökning visar tydligt att det finns en potential i befintliga fastigheter som inte används idag. Det här är en viktig fråga för den fortsatta utvecklingen i vår region, säger David Björnberg.

I undersökningen har 369 fastighetsföretag tillfrågats i kommunerna Göteborg, Kungsbacka, Partille, Mölndal, Halmstad, Skövde, Karlstad, Kalmar, Linköping, Norrköping, Borås, och Mjölby.

Byggnyheter

Nästa år lyfter byggbranschen

Bostäder agerar draglok

Det blir en bred uppgång för byggsektorn nästa år. Det spår Sveriges Byggindustrier (BI) i en dagsfärsk prognos.

BI räknar med att bostadsbyggandet kommer driva på hela byggsektorn näst år. De tror även att den allmänna konjunkturen förbättras och att det i sin tur kommer att bidra till att även de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal under 2014.
– Totalt sett ser 2014 ut att bli ett relativt bra byggår. Detta under förutsättning att vi lyckas nå en överenskommelse i frågan om ordning och reda i branschen och inte får en uppslitande arbetsmarknadskonflikt mitt i återhämtningen, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.