Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Miljarder rullar i byggbranschen

Här finns byggjobben 2014

Nästa år börjar pengarna rulla i byggbranschen. Miljarder investeras i bostäder, sjukhus, butiker och vägar landet runt. Det visar vår unika kartläggning.

Under våren 2013 steg bostadsbyggandet, men totalt sett minskar ändå bygginvesteringarna i år jämfört med föregående år. Men under 2014 finns det ljuspunkter för byggbranschen, eftersom både bostads- och lokalbyggandet ökar. Det visar Sveriges Byggindustriers, BI, senaste prognos.

Större medvetenhet

– Bostadsköparna har fått större förtroende och bokat sig för nyproducerade bostäder. Det finns en större medvetenhet att bygga fler bostäder och kommunala bostadsbolag har börjat bygga hyresrätter, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Byggnadsarbetaren

Ökat intresse för byggemenskaper i byggbranschen

Om fler bildade byggemenskaper skulle kvalitén på byggandet förbättras, konkurrensen öka och samhället gynnas. Men byggjättarna skulle förlora på det. Det menar Staffan Schartner, ordförande på Svenska föreningen för byggemenskaper.

En byggemenskap är en grupp privatpersoner som i egen regi låter bygga huset där de ska bo. Sättet att bygga är vanligt i bland annat Tyskland men börjar nu också dyka upp på allt fler håll i Sverige.

– Vi ser ett kraftigt stigande intresse, säger Staffan Schartner, ordförande på Svenska föreningen för byggemenskaper.

Han konstaterar att konceptet är gammalt.

– Begreppet har vi plockat in från Tyskland, men egentligen är det här något som fanns i Sverige för nära 100 år sedan i form av bostadsrättföreningar. På senare år har dock de stora byggbolagen tagit över konceptet. De bildar föreningar med bulvaner i styrelsen och skriver själva kontrakten om att uppföra husen.

I tyska staden Tübingen är byggemenskaper det dominerande sättet att bygga på och i Hamburg har kommunen beslutat att 20 procent av alla markanvisningar ska gå till byggemenskaper.

– Tyskland är ett exempel på att det fungerar. Där ger bankerna lägre ränta till byggemenskaper eftersom de har en större säkerhet, alla som ska bo där finns ju redan, säger Staffan Schartner.

Sättet att bygga har många fördelar menar han – både för människorna och staden.

– Man kan bygga mer småskaligt vilket ger större en variation och en intressantare stadsbyggnad. Det blir också bättre kvalité och hållbarhet eftersom man bygger åt sig själv. Dessutom blir det lägre kostnader.

Byggemenskaper gynnar även konkurrensen.

– Man får väldigt många fler aktörer. I Sverige har vi en industri som består av ganska få företag. Det är inte bra för byggandet. Om man under åren 2006-2012 hade 27 olika byggherrar som byggde i Göteborg så hade man mångdubbelt fler i Tübingen, en stad som är en femtedel så stor.

Vilka är nackdelarna med att bygga på det här sättet?

– För stan kan nackdelen vara att man får många fler byggherrar att ha att göra med. En del är dessutom oerfarna, även om de flesta har proffs som är med. Staden måste anpassa sig till mer småskaliga processer.

Finns det några fördelar med byggemenskaper för byggjättarna?

– Nej, det tror jag inte. Det är stora företag som har kapacitet att klara stora projekt. I småskaliga projekt kan de inte konkurrera och skulle därför missgynnas av en sådan utveckling. Det här skulle även ge en prispress på marknaden som inte heller gynnar dem.

Kommer vi att se en liknande utveckling i Sverige som i Tyskland?

– Ett av skälen som talar för det är att vi redan i dag har många bostadsrättföreningar i Sverige. Människor är vana att sköta och förvalta fastigheter. Den lagstiftning som finns är också ganska enkel och passar för den typen av byggande. Det som krävs är att kommunerna ändrar sina regler och förenklar för byggemenskaperna, säger Staffan Schartner.

Marie Bergström
marie.bergstrom@byggvarlden.se

Byggchef – en mångfacetterad roll inom bygg och anläggning

Syftet med tävlingen Årets byggchef är att höja statusen på byggchefsrollen genom att lyfta fram föredömliga ledare. Att vara byggchef ställer mycket högre krav än många andra chefsjobb.

För femte året i rad arrangerar tidningen Byggvärlden och Byggcheferna tävlingen Årets Byggchef. Vi utser en person som är skicklig på att driva en byggprocess både för kunder, det egna företaget och medarbetarna.

Något som utmärker byggchefsrollen är att den är mångfacetterad, men många sliter i det tysta och förtjänar att lyftas fram.

– Att vara byggchef ställer mycket högre krav än många andra chefsjobb. Särskilt rollen som platschef är unik, då den kräver att man fattar stora beslut, under tidspress, inom en stor spännvid av frågor som teknik, ekonomi och arbetsmiljö. Det behövs en handlingskraftighet som vi inte ser i många andra jobb.

Enligt henne och kollegan Malin Sigfelt, affärsområdeschef på Talentia, kan man ute i produktionen ganska snabbt avancera till någon arbetsledande roll, vilket också är unikt för byggbranschen. För att säkra återväxten måste man få den yngre generationen att förstå att mycket av det som de söker i sin framtida karriär, som utmaningar, problemlösning och ledarskap, finns i byggbranschen.

– I vilken annan bransch får man kliva in som arbetsledare direkt från skolan? Ingen annanstans kan unga personer få motsvarande ansvar för teknik, ekonomi och personal på så kort tid, säger de.

En bra byggchef är ödmjuk inför sin uppgift och har respekt för den enorma kompetens som finns i produktionen bland kollegorna. Det är förstås viktigt med tekniska kunskaper och en bra planeringsförmåga, men utan lyhördheten och prestigelöshet får du inte med dig någon.

Den gamla sortens chef, som pekar med hela handen, är på väg bort. Idag ska chefer uppmuntra sina medarbetare att ta eget ansvar utan att för den sakens skull ducka för sitt helhetsansvar.

Att bli utsedd till Årets byggchef är ett bevis på att man är en uppskattad ledare. Juryn bedömer kandidaterna enligt fem kriterier: Lönsamhet, kundreaktioner, etiskt agerande, ledarskap och förnyelse.

Även för arbetsgivaren bidrar utmärkelsen till positiv PR.

– Det är i positiva och progressiva organisationskulturer som duktiga ledare tillåts växa. Det bolag som har ”Årets byggchef” som anställd signalerar till arbetsmarknaden att här finns möjligheter att både utvecklas och få ett erkännande för sina insatser. Bolaget blir lika upplyst som personen. Ur ett varumärkesbyggande perspektiv, och i jakten på framtida medarbetare, är detta mycket värdefullt.

Byggvärlden