Kund

 

Vill ni utvecklas som organisation eller söker specifik kompetens?

CFK rekryterar roller inom projektutveckling och projektledning till fastighetsbolag och nyckelroller till entreprenad och konsultverksamhet.

Vi jobbar med rekryteringsuppdrag/search eller med presentationer av kandidater vi söker jobb åt. Processen vid rekryteringsuppdrag kan se olika ut, gemensamt har vi en dialog och tar fram en process som passar era behov.

process4

Exempel på tillsatta rekryteringar; tryck på respektive jobbtitel för full beskrivning :

 

Exempel på rekryteringar utförda av Fredrik Kjelstrup:

Beställarled

Stena Fastigheter: Projektchef Nyproduktion

FOP: Fastighetsutvecklingschefer/Affärsutvecklare/Projektledare

Bovieran: Projektledare/projektchef

Aspelin Ramm: Projektledare/projektchef/ansvarig miljö

Järngrinden:  Projektledare/Projektchef/Byggchef

Peab: Projektledare/projektchef

Ncc Property Development: Senior Projektledare

Hsb: Bygg/projektledare

Newsec Asset Management: Projektledare/Projektchef

Sweco Management: Projektutvecklingschef/Bygg/projektledare

Cowi:  Cadprojektör/bygg/projektledare/Erfarna Projektledare/ Uppdragsansvarig  hydrogeolog

Ramböll:  Beräkningsingenjör/Byggnadskonstruktör/Bygg/Projektledare/ Avdelningschef Byggteknik/Senior Entreprenadsakkunnig

VBK: Handläggande CAD-ingenjör/Beräkningsingenjörer/Bygg/projektledare/Uppdragsansvariga/Handläggande Byggnadskonstruktion

Karlanders Konsult:  Bygg/projektledare/kalkylchef

Epg: Bygg/projektledare/Uppdragsansvarig  el/tele

Rejlers: El/teleprojektör/Avdelningschef

Reinertsen: Avdelningschef bygg/projektledning

Norconsult: Bergstekniker/Geotekniker/Uppdragsansvarig/Senior projektledare/bygg/projektledare

Sweco Management: Projektutvecklingschef/bygg/projektledare

Iterio: Projektledningschef/Erfaren UA/projektledare infra/Bygg/projektledare/ Erfaren Platschef/projektledare/Senior projektledare infra

Byggfast/Forsen: Affärsområdeschef

Ca consultadministration: Erfaren Miljösamordnare/ Bygg/projektledare/Erfaren teknisk beskrivare

Wsp: handläggande byggnadskonstruktörer/beräkningsingenjörer/ byggnadskonstruktörer

Tellstedt: Erfaren Bygg/projektledare/Betong

Sweco Systems: Uppdragsansvarig Styr/regler

Epsilon bygg: Byggnadsprojektörer

VR Infrapro: Projektledare miljö/MKB

BTB: Erfaren byggnadskonstruktör

Rstudio for architecture: Erfaren ingenjör/arkitekt

Petro Team Engineering: Ingenjörsgeologer

Metron Miljökonsult: Byggingenjörer

Pålanalys: Mätingenjör

Eqc: Uppdragsansavrig väg/gata

Stagler konsult: Projektledare

Structor: MKB/miljöspecialist

Ågren Konsult: Erfaren byggnadsingenjör

Okidoki Arkitekter: Erfaren byggnadsingenjör

SBT: Projektledare

Skanska Teknik: Erfaren byggnadskonstruktör

T+E Arkitekter: Erfaren Ingenjör/Arkitekt

 

Utförarled

Skeppsviken bygg & Fastighet:  Entreprenadchef/Vice vd/Delägare/Platchef

Rydlers Bygg: VD

Peab hus: Projektchefer/Platschefer/Arbetsledare/Entreprenadingenjör/Erfaren platschef + Erfaren Projekteringsledare/Erfaren kalkylingenjör

Byggdialog: Regionchef/Arbetschef/platschef/projektchef

VA/ledningsbyggnad

Veidekke:  Entreprenadingenjör/Inköpschef

Bergman & Höök: Erfaren platschef

Logistic Contractor: Projektingenjörer/Inköpare/Projekteringsledare/Konstruktionschef/Erfaren platschef

FOP: Platschef grundläggning/Arbetschef/Erfarna platschefer

Ivar Kjellberg: Platschefer

Wästbygg: Projektchef/Arbetschef

Zublin: Erfaren blockchef/projektchef betong/Projektingenjör

Indus: Utvecklingsansvarig/teknikansvarig

Lecor: Senior Projektledare/Projektchef

Tommy Byggare: Projektchef/Projektingenjör

Ncc: Arbetschef

Tuve bygg: Arbetschef/Entreprenadingenjör

VMA: Platschefer/Senior platschef/Erfaren entreprenadingenjör/Erfaren Platschef