Kandidat

Vill du utvecklas i din yrkesroll och söker möjligheter att ta nästa kliv i karriären?

Vi på CFK Konsult arbetar med att hjälpa ingenjörer inom bygg- och anläggningsbranschen att hitta den utmaning som varje individ stimuleras av. Vi tar reda på vad som är viktigast för dig och vilka intressen du har vad gäller ditt yrkesliv. Genom att agera som en coach/jobbmäklare under processen där du som individ söker nya utmaningar hjälper vi dig att hitta just den organisation och möjlighet som passar dina intressen och ambitioner bäst!

 

Nedan illustreras hur denna process ser ut.

 

process

 

Behovsanalys

Vi träffas och diskuterar vad du har för tidigare erfarenheter, vad du har för tankar kring framtiden samt beskriver hur vi jobbar. I detta steg lägger vi stor vikt vid vad du som kandidat vill och försöker gemensamt ringa in vilka mål du har samt vilka möjligheter som är intressanta för dig.

 

Matchning mot arbetsgivare

Baserat på vad du har för profil samt vad du har för intressen och preferenser så upprättar vi en anonym kandidatprofil som vi sedan presenterar för de kundföretag vi arbetar med. Efter att vi presenterat din anonyma profil får vi återkoppling från rätt arbetsgivare och tar reda på vilka som är intresserade av att träffa dig.

 

Utvärdering

Då vi fått ta del av återkoppling så är det sedan upp till dig som individ att avgöra vilka företag som intresserar dig att träffa. De organisationer som du upplever intressanta bokar vi ett utvärderingsmöte med, där ni får träffas och diskutera alla viktiga bitar.

 

Erbjudande

Om utvärderingsmötet gått bra och båda parter upplever att det är intressant att gå vidare i processen så gör vi det och förhoppningen är att det slutligen leder till ett anställningserbjudande.

Har du några frågor kring processen eller verkar detta som en tjänst som skulle kunna vara intressant för dig, tveka inte att höra av dig till någon av oss så bokar vi en tid att träffas!

 

Tjänsten är kostnadsfri för kandidaten då det rekryterande företaget betalar arvode till oss när anställning sker.